NAPOJE ALOESOWE FOREVER LIVING PRODUCTS SKLEP

Regulamin

 Regulamin

Regulamin sklepu www.forever.sklep.pl

1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.forever.sklep.pl , zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem jest Barbara Zagracka,  Chełm Śląski 41-403, ul. Zagłoby 33, NIP 6462425398, Regon 243357627, tel. 608 453 610, e – mail: forever.sklep@gmail.com

2. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet oraz uczestniczenie w innych przedsięwzięciach organizowanych w obrębie Sklepu.

3. Warunkiem składania zamówień w Sklepie jest poprawne wypełnienie formularza  wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków.

4.Ochrona danych osobowych

 4a. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.forever.sklep.pl są przetwarzane przez Szkołę Matematyki Sinus Barbara Zagracka z siedzibą w Chełmie Śląskim, przy ul. Zagłoby 33

4b. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Szkoła Matematyki Sinus Barbara Zagracka realizację zamówienia lub usługi w należyty sposób.

4c. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności

5. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez forever.sklep  w celach promocyjno – marketingowch. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

6. Produkty sprzedawane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe oraz posiadają gwarancję producenta.

 Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień.

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

2. Każde zamówienie rozpatrywane jest w przeciągu 24 godzin od chwili nadesłania.

3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia.

4. Kupujący zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia oraz numeru telefonu.

5. Po weryfikacji zamówienia klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożone w Sklepie zamówienie.

6. Złożenie zamówienia w Sklepie jest zawarciem umowy Sprzedaży.

7. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących nadesłanych zamówień Sklep zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówienia i odrzucenia go bez podania przyczyny. Jeżeli towar jest niedostepny wówczas Sklep ma prawo anulować zamówienie. O zaistniałej sytuacji Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony. W szczególności do odrzucenia zamówienia doprowadzić może niezgodność danych wprowadzonych podczas rejestracji w Sklepie ze stanem faktycznym, stwierdzona w trakcie weryfikacji Zamawiającego.

8. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.

 Dostawa towarów oraz formy płatności.

 1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

2. Zamówione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Nie może być to jednak inny adres, niż ten pod którym następuje potwierdzanie złożonego zamówienia.

3. Forever.sklep zobowiązuje się do realizowania dostaw w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia zamówienia. Opóźnienie dostawy może wynikać z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki lub innych przyczyn niezależnych od Sklepu.

4. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Klient powinien zostać o tym poinformowany najpóźniej do 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia (zawarcia umowy). Klient ma wówczas prawo anulowania zamówienia.

5. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta, a ich wysokość jest uzależniona od jej charakteru, ciężaru oraz wartości zamówienia .

6. Termin dostawy zamówionych Produktów wynosi od 48 godzin do 14 dni, o ile podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy Sklepem a Klientem. Czas dostawy zależy również od dostępności poszczególnych produktów.

7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dokonania płatności i dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu dostawy wymagają pisemnego zgłoszenia. Więcej na temat bezpiecznych płatności w sklepie Forever.sklep

 Procedura gwarancyjna, obsługa zwrotów.

 1. Wszystkie zakupione i dostarczone Produkty są objęte gwarancją producenta, której czas wynosi 30 dni. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z obsługą Sklepu

2. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura, którą Klient otrzymuje wraz z produktem. Postępowanie gwarancyjne zgodne jest z warunkami udzielonej gwarancji.

3. Wszelkie wady dostarczonego towaru, zauważone braki, jaki i błędnie zrealizowane zamówienia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej (e-mailem ), nie później jednak niż 3 dni od otrzymania przez Klienta towaru.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi około 14-21 dni roboczych plus czas przesyłek.

5. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej S.A.

6. Zgodnie z przepisami dotyczącymi handlu w Internecie Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty zakupu, pod warunkiem, że towar nie nosi śladów użytkowania i jest w oryginalnym opakowaniu, a Sklep forever.sklep jest zobowiązany zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do klienta – koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący)

7. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyny.

8. „Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Pay U”

Koszt dostawy

 Całkowity koszt dostawy zamówienia poznasz po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu interesującej Cię formy dostawy i metody płatności – w podsumowaniu zobaczysz dokładną wartość do zapłaty.

Na czas oczekiwania na zamówione produkty składa się:

   • czas realizacji zamówienia przez obsługę forever.sklep.pl

• czas dostarczenia przesyłki przez kuriera  poczty polskiej

Czyli czas oczekiwania = czas realizacji + czas dostarczenia paczki.

Postanowienia końcowe.

 1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

3. W przypadku ewentualnej zmiany cen Produktów, Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

4. Sklep wystawia dokumenty sprzedaży – dowody zakupu. W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż podane w formularzu rejestracyjnym należy pisemnie poinformować Biuro Obsługi Sklepu o wprowadzonych zmianach. Adnotacji takiej należy dokonać w formularzu zamówienia w wyznaczonym polu.

5. Klient jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia lub zlecenia. Zastosowanie innych umów jest niedopuszczalne nawet w przypadku przesłania ich przez klienta wraz z zamówieniem.

6. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej forever.sklep@gmail.com

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie, który zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia w Sklepie.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.